Офіційний сайт Глухівського коледжу СНАУ

Пошук

Перейти к содержанию

Главное меню:


Саме молодіжний рух визначає подальші шляхисоціально-політичного розвитку світової історії.
Б.Монтгомері

Мета психологічної служби – забезпечення умов, які сприяють психологічному та особистому розвитку кожного студента, своєчасної реалізації вікових та індивідуальних можливостей студентів, здійснення психолого-педагогічної корекції.

Практичний психолог інституту

Марченко Ірина Владиславівна

Основні напрямки діяльності психологічної служби:

- Психодіагностика спрямована на поглиблене психолого-педагогічне вивчення студента, його індивідуальних особливостей, причин порушень у його навчанні та поведінці. За наслідками обстеження формуються висновки та рекомендації.

- Консультаційна робота спрямована на формування у викладачів, батьків, студентів необхідних знань і закономірностей психофізіологічного розвитку на різних вікових етапах, подолання кризових ситуацій, надання практичних порад з питань виховання особистості в сім’ї, попередження можливих порушень у становленні особистості.

- Корекційно-відновлювальна робота – це комплексний вплив на студента з метою подолання різного роду труднощів. З цією метою використовуються різноманітні сучасні методи психоаналізу та психокорекції. Робота зі студентами-правопорушниками, спрямована на налагодження психологічного контакту зі студентами «групи ризику», на підтримку їх бажання до самовивчення та самовиховання.

- Організаційно–методична робота передбачає участь психолога в роботі методичних об’єднань, академічних груп, засіданнях педагогічних рад, у розв’язанні громадських завдань.

- Зв'язки з громадськістю спрямовані на обговорення найбільш суттєвих закономірностей та проблем соціально-психологічного розвитку особистості зі студентськими, батьківськими, викладацькими, громадськими організаціями.

Довіртесь собі, дозвольте психологу Вам допомогти, адже Ви варті того, щоб бути щасливими. Тому індивідуальна консультація у психолога – це час, який належить тільки Вам! Це час та місце, де можна вільно думати та відчувати, аналізувати та змінюватися, ефективно вирішуючи всі свої життєві проблеми.

На консультації у психолога Ви зможете зрозуміти, чому виникають складнощі та проблеми у Вашому житті та як їх можна уникати або долати.

Це можливість поміркувати про себе та своє життя, можливість визначитися з тим, як саме Ви хочете жити, які стосунки з навколишніми мати, як зробити своє життя наповненим енергією та натхненням.

Робота психологічної служби Глухівського агротехнічного інституту імені С. А. Ковпака Сумського НАУ спрямована на вирішення конкретних проблем, з якими звертаються студенти, їхні батьки, викладачі та співробітники.

Головна мета психологічної служби – сприяння психологічному здоров’ю, освітнім інтересам та розкриттю індивідуальності особистості, яка соціалізується, а також корекція різного роду труднощів у її розвитку. Системність роботи забезпечується розглядом внутрішнього світу людини як складної системи, яка має різні напрямки свого прояву, починаючи від власної активності індивіда, до включення в різні групи, що мають на нього найрізноманітніший вплив. А також – методичний інструментарій, який використовується в роботі, підпорядковується логіці системного підходу й спрямований на виявлення всіх сторін та якостей студента з метою всебічної допомоги.

Функція психологічної допомоги викладачам та студентам реалізується через індивідуальні консультації, бесіди, групові тренінги, психодіагностику, інші форми психотерапевтичної роботи.

На сучасному етапі виникла ще одна проблема, яка хвилює суспільство, – це робота з суїцидальними нахилами в молоді та підлітків (для подолання цієї проблеми створена й працює програма психопрофілактики суїцидальних намірів у молоді, яка покликана своєчасно відстежувати й проводити серед студентів профілактичну роботу з метою попередження випадків самогубств). Пропагується здоровий спосіб життя (програма «Рівний – рівному»), до роботи в яких залучаються старшокурсники, спеціалісти-медики.

Психологічна служба спрямовує свою діяльність за такими напрямками:

- психологічна просвіта, основною метою якої є підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу у навчальному закладі – студентів, викладачів, батьків;

- консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання студентів, виховання у них рис культурної, соціально зрілої особистості;

- психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у навчальному закладі, пошук і виявлення обдарованих студентів, визначення причин неуспішності та незадовільної поведінки, психологічний супровід студентів, що потребують особливої уваги з боку викладачів;

- захист психічного і фізичного здоров’я студентів і викладачів, орієнтація на здоровий спосіб життя, попередження наркоманії, СНІДу, злочинності, расової нетерпимості, алкоголізму серед студентів;

- взаємодія та координація зусиль з кураторами академічних груп інституту, громадськими організаціями, студентським самоврядуванням, органами охорони здоров’я, соціальними службами для молоді, органами місцевого самоврядування;

- проведення занять з елементами тренінгу.

Основні завдання, які ставить перед собою психологічна служба інституту на 2016-2017 навчальний рік є:

- успішна адаптація студентів нового набору;

- створення соціально-психологічних умов для успішного навчання і психологічного розвитку дитини в умовах навчально-виховного процесу;

- сприяти повноцінному особистісному розвитку творчої молоді;

- здійснювати превентивне виховання, профілактику шкідливих звичок серед підлітків;

- формувати психологічну культуру студентів та їх батьків;

- виховувати в студентів свідоме ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження й зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров'я;

- постійно тримати під контролем студентів, які схильні до правопорушень;

- здійснювати соціально психологічний супровід студентів, що опинилися в складних життевих обставинах.

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ГЛУХІВСЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ С.А. КОВПАКА СУМСЬКОГО НАУ


Под-меню:

Статистика