Офіційний сайт Глухівського коледжу СНАУ

Пошук

Перейти к содержанию

Главное меню:


ОВ

Навчальна робота > Організація освітнього процесу > Cпеціальності

Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування"
Спеціальність 5.03060101 "Організація виробництва"


Кваліфікація - організатор виробництва


Первинні посади, які може обіймати організатор виробництва:

" Менеджер з виробництва та збуту продукції;
" Менеджер по роботі з кадрами;
" Менеджер з реклами;
" Менеджер по зв'язкам з громадськістю;
" Менеджер з продажу нерухомості;
" Менеджер з маркетингу;
" Менеджер в банківській установі;
" Обліковець;
" Економіст;
" Економіст-фінансист.

Протягом навчання студенти вивчають:

- Історію України;
- Українську мова (за професійним спрямуванням);
- Культурологію;
- Основи філософських знань;
- Основи психології;
- Етику ділового спілкування;
- Економічну теорію;
- Основи правознавства;
- Соціологію;
- Іноземну мову (за професійним спрямуванням);
- Вищу математику;
- Статистику;
- Інформатику і комп'ютерну техніку;
- Основи екології;
- Розміщення продуктивних сил;
- Безпеку життєдіяльності;
- Вступ до фаху;
- Економіку підприємства;
- Економічний аналіз;
- Бухгалтерський облік;
- Фінанси підприємства;
- Комерційне право;
- Маркетинг;
- Менеджмент;
- Діловодство;
- Трудове право;
- Технологію галузі;
- Організацію виробництва;
- Основи охорони праці;
- Сімейно-побутову культуру;
- Економічну географію;
- Основи стандартизації, метрології і управління;
- Нормування праці;
- Автоматизацію обробки економічної інформації;
- Організацію збуту продукції;
- Технологію зберігання і переробки сільськогосподарської продукції;
- Ціноутворення;
- Техніку та устаткування;
- Планування виробництва;
- Аграрне право;
- Основи зовнішньоекономічної діяльності;
- Автосправу і безпеку руху.


Назад к содержанию | Назад к главному меню
Статистика