Офіційний сайт Глухівського коледжу СНАУ

Пошук

Перейти к содержанию

Главное меню:


Організація освітнього процесу

Навчальна робота

Організація освітнього процесу в Глухівському агротехнічному інституті імені С.А. Ковпака Сумського НАУ здійснюється відповідно до законів України " Про освіту ", " Про вищу освіту ", Положення про організацію освітнього процесу та інших нормативно-правових актів.

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського НАУ та його структурний підрозділ - Глухівський коледж Сумського НАУ готують фахівців освітнього ступеня бакалавр і освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальностей:

освітній ступінь бакалавр:
- 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (6.030508 "Фінанси і кредит" (денна та заочна форма));
- 208 "Агроінженерія" (6.100202 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" (денна та заочна форма));
- 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (6.060101 "Будівництво" (денна та заочна форма)).
освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст:
- 071 "Облік і оподаткування" (5.03050901 "Бухгалтерський облік" (денна та заочна форми));
- 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (5.03050801 "Фінанси і кредит" (денна та заочна форми));
- 073 "Менеджмент" (5.03060101 "Організація виробництва" (денна форма));
- 208 "Агроінженерія" (5.10010201 "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва" (денна та заочна форми));
- 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (5.10010102 "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі" (денна та заочна форми));
- 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" (денна та заочна форми));
- 275 "Транспортні технології (за видами)" (5.07010101 "Організація та регулювання дорожнього руху" (денна форма));
- 123 "Комп’ютерна інженерія" (5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" (денна та заочна форма));
- 201 "Агрономія" (5.09010103"Виробництво та переробка продукції рослинництва" (денна форма)).

Студенти навчального закладу можуть отримати робітничі професії:
- Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування;
- Електрозварник ручного зварювання ;
- Обліковець реєстрації бухгалтерських даних;
- Оператор комп’ютерного набору;
- Муляр;
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "А1", "А2", "В1");
- Водій автотранспортних засобів (категорія "В");
- Водій автотранспортних засобів (категорія "С").


Назад к содержанию | Назад к главному меню
Статистика