Офіційний сайт Глухівського коледжу СНАУ

Пошук

Перейти к содержанию

Главное меню:


ОКСМ

Навчальна робота > Організація освітнього процесу > Cпеціальності

Галузь знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"
Спеціальність 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"


Кваліфікація - технік з обчислювальної техніки


Первинні посади, які може обіймати технік з обчислювальної техніки:

" Технік з обчислювальної техніки;
" Системний адміністратор мережі Інтернет;
" Технік по системному забезпеченню:
" Оператор ПЕОМ;
" Технік по програмному забезпеченню;
" Технік по інструментальному забезпеченню;
" Оператор комп'ютерного набору.

Протягом навчання студенти вивчають:

- Історію України;
- Українську мова (за професійним спрямуванням);
- Культурологію;
- Основи філософських знань;
- Економічну теорію;
- Основи правознавства;
- Соціологію;
- Іноземну мову (за професійним спрямуванням);
- Вищу математику;
- Фізику;
- Інженерну та комп'ютернуграфіку;
- Теорію електричних та магнітних кіл;
- Алгоритми й методи обчислень;
- Комп'ютерну логіку;
- Комп'ютерну електроніку;
- Вступ до спеціальності;
- Операційні системи;
- Комп'ютерну схемотехніку;
- Програмування;
- Електрорадіовимірювання;
- Безпеку життєдіяльності та охорону праці;
- Периферійні пристрої;
- Системне програмування;
- Архітектуру ЕОМ;
- Економіку та планування виробництва;
- Основи менеджменту і маркетингу;
- Системи автоматизованого проектування;
- Технічне обслуговування ЕОМ;
- Системне адміністрування


Назад к содержанию | Назад к главному меню
Статистика