Офіційний сайт Глухівського коледжу СНАУ

Пошук

Перейти к содержанию

Главное меню:


МСГ Б

Навчальна робота > Організація освітнього процесу > Cпеціальності

Галузь знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва"
Напрям підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"

Кваліфікація - фахівець інженерно-технічного забезпечення агропромислового виробництва


Первинні посади, які може обіймати фахівець:

" Головний механік;
" Інженер-механік;
" Інспектор з охорони праці;
" Інженер з безпеки руху;
" Інженер з МТП;
" Інженерно-технічний працівник.

Протягом навчання студенти вивчають:

- Історію України;
- Українську мову (за професійним спрямуванням);
- Культурологію;
- Правознавство;
- Філософію;
- Економічну теорію;
- Соціологію;
- Іноземну мову (за професійним спрямуванням);
- Психологію;
- Політологію;
- Вищу математику;
- Хімію;
- Фізику;
- Комп'ютери і комп'ютерні технології;
- Нарисну геометрію та комп'ютерну графіку;
- Теоретичну механіку;
- Теоретичні основи електротехніки;
- Механіку матеріалів і конструкцій;
- Теорію механізмів і машин;
- Матеріалознавство і ТКМ;
- Прикладну математику;
- Взаємозамінність, стандартизацію і технічні вимірювання;
- Деталі машин;
- Підйомно-транспортні машини;
- Основи екології та безпеки продукції;
- Технологію рослинництва;
- Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали;
- Технологію переробки сільськогосподарської продукції;
- Трактори і автомобілі;
- Теплотехніку та теплопостачання;
- Безпеку життєдіяльності;
- Технологію тваринництва;
- Фермерські машини та обладнання;
- Сільськогосподарські машини;
- Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів;
- Гідравліку та водопостачання;
- Електропривод та електрообладнання;
- Автоматику та автоматизацію виробництва;
- Технічне обслуговування машин та обладнання;
- Стандартизацію та сертифікацію техніки та обладнання;
- Контрольно-вимірювальні прилади;
- Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції;
- Ремонт машин і обладнання;
- Машиновикористання у рослинництві;
- Менеджмент і маркетинг;
- Основи охорони праці;
- Економіку та організацію сільськогосподарського виробництва;
- Машиновикористання у тваринництві;
- Машиновикористання у переробній галузі.


Назад к содержанию | Назад к главному меню
Статистика