Офіційний сайт Глухівського коледжу СНАУ

Пошук

Перейти к содержанию

Главное меню:


ФІН Б

Навчальна робота > Організація освітнього процесу > Cпеціальності

Галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво"
Напрям підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит"


Кваліфікація - бакалавр з фінансів і кредиту


Первинні посади, які може обіймати фахівець:

" Брокер;
" Фінансист страхової компанії;
" Спеціаліст з кредитування;
" Економіст;
" Інспектор КРВ;
" Інвестор;
" Інспектор страхової справи;
" Інспектор податкової справи;
" Операціоніст банківської діяльності;
" Спеціаліст бюджетних установ;
" Спеціаліст статистичних відділів.

Протягом навчання студенти вивчають:

- Історію України;
- Українську мова (за професійним спрямуванням);
- Культурологію;
- Правознавство;
- Філософію;
- Іноземну мову (за професійним спрямуванням);
- Соціологію;
- Політичну економію;
- Математику для економістів (вища математика, теорія ймовірності, математична статистика);
- Психологію та педагогіку;
- Політологію;
- Університетську освіту;
- Економічну інформатику;
- Статистику;
- Мікроекономіку;
- Макроекономіку;
- Історію економіки та економічної думки;
- Економіко-математичне моделювання;
- Економіку підприємства;
- Безпеку життєдіяльності;
- Менеджмент;
- Маркетинг;
- Гроші та кредит;
- Фінанси;
- Бухгалтерський облік;
- Економіку праці та соціально-трудові відносини;
- Міжнародну економіку;
- Національну економіку;
- Регіональні економіку;
- Бюджетну систему;
- Місцеві фінанси;
- Соціальне страхування;
- Фінансовий аналіз;
- Податкову систему;
- Страхові послуги;
- Фінансову діяльність суб'єктів підприємництва; ділову іноземну мову;
- Паблікрілейшен;
- Системи технологій;
- Економічний аналіз;
- Підприємницьку діяльність;
- Страхування;
- Інвестування;
- Банківські операції;
- Фінанси зарубіжних корпорацій;
- Основи ЗЕД;
- Фінансове право;
- Фінансовий ринок;
- Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання;
- Інформаційні системи і технології в фінансах;
- Фінанси природокористування;
- Фінанси підприємства.


Назад к содержанию | Назад к главному меню
Статистика