Офіційний сайт Глухівського коледжу СНАУ

Пошук

Перейти к содержанию

Главное меню:


ЕАСГ

Навчальна робота > Організація освітнього процесу > Cпеціальності

Галузь знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва"
Спеціальність 5.10010102 "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі"

Кваліфікація - технік-електрик


Первинні посади, які може обіймати технік-електрик:

" Завідувач електроремонтною майстернею;
" Технік-електрик по монтажу і наладці електрообладнання;
" Електромеханік;
" Майстер дільниці РЕМ;
" Диспетчер РЕМ;
" Інспектор з енергонагляду;
" Енергетик дільниці;
" Технік-електрик по контрольно-вимірювальних приладах.

Протягом навчання студенти вивчають:

- Історію України;
- Українську мова (за професійним спрямуванням);
- Культурологію;
- Основи філософських знань;
- Економічну теорію;
- Основи правознавства;
- Соціологію;
- Іноземну мову (за професійним спрямуванням);
- Вищу математику;
- Комп'ютерну та інженерну графіку;
- Комп'ютери та комп'ютерні технології;
- Основи екології;
- Безпеку життєдіяльності;
- Основи охорони праці;
- Теоретичні основи електротехніки;
- Основи електроніки і мікропроцесорної техніки;
- Інженерну механіку;
- Основи теплотехніки і гідравліки;
- Основи автоматики;
- Конструкційні та електротехнічні матеріали;
- Вступ до фаху;
- Електричні машини і апарати;
- Електричне освітлення і опромінення;
- Електротехнологію;
- Електропривод сільськогосподарських машин;
- Автоматизацію технологічних процесів і систем автоматичного керування;
- Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології;
- Електропостачання сільського господарства;
- Експлуатацію і ремонт електрообладнання та засобів автоматизації;
- Економіку сільського господарства і організацію агроенергосервісу;
- Технологію виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції;
- Машини та обладнання в АПК;
- Основи енергозбереження;
- Монтаж електрообладнання;
- Правила безпечної експлуатації сільськогосподарських установок;
- Системи автоматизованого проектування;
- Правила дорожнього руху;
- Альтернативні джерела живлення;
- Правила влаштування електроустановок.


Назад к содержанию | Назад к главному меню
Статистика