Офіційний сайт Глухівського коледжу СНАУ

Пошук

Перейти к содержанию

Главное меню:


Відділення економіки та інформаційних технологій

Відділення коледжу

«Фінанси і кредит» - сучасна та престижна спеціальність

Структурна перебудова народного господарства України також передбачає й першочерговий розвиток фінансової системи, що забезпечується здійсненням фінансової реформи, яка спрямована на економічне обґрунтування структури державного бюджету, розвиток банківської системи, небанківських фінансових посередників та фінансових ринків, на державне регулювання фінансових розрахунків окремих підприємств і на ліквідацію кризи платежів. Для втілення в життя даної реформи необхідні висококваліфіковані спеціалісти - фінансисти. Саме з метою забезпечення ринку праці спеціалістами даного профілю в 2003 році в інституті розпочато підготовку студентів спеціальності “Фінанси і кредит”, з 2005 року почали готувати бакалаврів.

Спеціальність «Фінанси і кредит» - це:

-перспектива: швидке кар'єрне зростання в реальному секторі економіки;

-престиж: перевага випускника на ринку праці;

-високий професіоналізм: новітні інформаційні і освітні технології;

-унікальність: знання, відповідні часу;

-ваше майбутнє: професія фінансист - безпрограшний вибір.

Фінансист повинен знати такі предмети:

- фінанси;

- банківські операції;

- економіка підприємств;

- гроші і кредит;

- податкова система;

- статистика;

- менеджмент;

- страхування;

- контроль і ревізія;

- інформаційні системи і технології у фінансах;

- економічний аналіз;

- бухгалтерський облік.

«Фінанси і кредит» - це сучасна і престижна спеціальність в умовах ринкової економіки і бізнесу, володіючи якою ви без проблем знайдете своє місце в професійній діяльності. Всі ми добре знаємо, що фінанси є сьогодні в нашій країні тією сферою економіки, яка дуже гостро потребує чітко вивірених і правильно організованих дій.

Ринок, інвестиції, впровадження нового товару, реклама, конкурентоспроможність - поле діяльності для сучасного фінансиста. Молодий фахівець повинен уявляти, куди вкласти капітал, щоб отримати велику вигоду. Завдання фінансиста - вигідно вкласти капітал. Одним з найважливіших завдань фінансиста є оцінка оптимального поєднання ризику і прибутку.

Окрім гарної освіти і високого інтелекту, фінансистові, а в майбутньому фінансовому директору, необхідні й особливі якості характеру. Це, перш за все, стратегічне мислення (мислити глобально і неординарно), уміння аналізувати величезні об'єми інформації, здатність до прогнозування, гнучкість і стійкість до стресів, здатність твердо відстоювати свою позицію, лідерські і організаторські якості і навички.

Випускники спеціальності "Фінанси і кредит" успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних фінансових установах, у тому числі в системі державних фінансових органів, Національного банку України, Пенсійного фонду України, провідних банках і підприємствах, страхових та аудиторських компаніях. В умовах економічної нестабільності завжди є потреба в спеціалістах, які можуть запропонувати реальне вирішення економічних проблем, а наші випускники, безумовно спроможні на це.

Фінансист може обіймати посади фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах. Сфера фінансів завжди привертала до себе підвищену увагу молодих фахівців, і не дивно: саме тут відкриваються найблискучіші перспективи, саме з фінансами пов'язані самі «прибуткові» види діяльності.

Після закінчення навчання в інституті студенти мають можливість продовжити навчання й здобути освітньо-кваліфікаційний рівень магістра.


Назад к содержанию | Назад к главному меню
Статистика