Офіційний сайт Глухівського коледжу СНАУ

Пошук

Перейти к содержанию

Главное меню:


Відділення економіки та інформаційних технологій

Відділення коледжу

Девіз бухгалтерів: «Ми потрібні всім і завжди!»

Зважаючи на вимогу часу, у навчальному закладі зі сторічною історією в 1996 році розпочато підготовку студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік», терміном підготовки на базі 9 класів - 3 роки, на базі 11 класів – 2 роки.

Професія бухгалтера – одна з найбільш потрібних та популярних на ринку праці, адже кожне підприємство чи організація користуються послугами таких фахівців. Робота бухгалтера сьогодні, як і будь-яка інша кваліфікована праця, стає більш об’ємною, більш наповненою та потребує від кандидата на вакансію глибоких знань і розумінь багатьох процесів, які навіть виходять за рамки вузької «бухгалтерської» спеціалізації.

У минулі роки при слові «бухгалтер» в уяві поставав образ нецікавого чоловіка в окулярах і традиційних нарукавниках. Сучасний бухгалтер – це високоінтелектуальна людина, знаюча, цілеспрямована, порядна. Це професія здібних, порядних і чесних людей.

Бухгалтер – це передусім людина відповідальна та організована. Крім того, бухгалтер любить і вміє працювати з числами, здатний зосереджуватися, має розвинені рахунково-аналітичні здібності. Він цікавиться нормативними документами та інструкціями й готовий з ними стикатися щодня. Бухгалтеру властиві скурпульозність і посидючість, прагнення до точності та ретельності в роботі, внутрішня схильність до монотонної, одноманітної роботи і в той же час уміння швидко перелаштовуватися з одного роду діяльності на інший. Він уміє працювати і з людьми, і з комп’ютером. Не лінується, багато читає, займається самоосвітою. Має хорошу пам'ять і, що дуже важливо, уміє мовчати, зберігаючи в секреті комерційну таємницю.

Випускники відділення можуть працювати на посадах:

бухгалтер, ревізор, інспектор, бухгалтер-експерт, аудитор, касир;

отримають робітничі професії:

оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

Бухгалтерська освіта потрібна у фінансово-кредитних установах, страхових компаніях, податкових, бюджетних та державних органах, на промислових підприємствах, у спільних і торгових компаніях на посадах керівників підприємств, головних бухгалтерів, фінансових директорів, бухгалтерів, менеджерів різних рівнів управління, аудиторів.

Підготовка значної кількості спеціалістів в умовах конкурсного відбору вимагає підготовки конкурентоспроможності фахівця, який підготовлений до практичної роботи на конкурентному робочому місці, володіє комп’ютерною технікою, вміє самостійно, оперативно отримувати і використовувати необхідну інформацію.

Практична професійна підготовка в Глухівському агротехнічному інституті імені С.А.Ковпака проводиться на базі навчальної бухгалтерії на конкретних матеріалах господарств в умовах, максимально наближених до виробництва і комп’ютеризації обліку.

Навчальна практика з фінансового обліку проводиться в комплексі з навчальною практикою з дисципліни „Інформаційні системи і технології в обліку”. Для проведення лабораторних та практичних занять зі спецдисциплін створено лабораторію «Навчальна бухгалтерія». Випускники інституту володіють сучасною комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням для автоматизованого ведення бухгалтерського обліку, зокрема програмою «1С: Підприємтво», що застосовується на багатьох сучасних підприємствах.

Універсальність підготовки студентів спеціальності «Бухгалтерський облік» дозволяє випускникам швидко адаптуватись до сучасних вимог на ринку праці та влаштовуватись на високооплачувані посади.


Назад к содержанию | Назад к главному меню
Статистика