Офіційний сайт Глухівського коледжу СНАУ

Пошук

Перейти к содержанию

Главное меню:


Відділення економіки та інформаційних технологій

Відділення коледжу

Облік і оподаткування Фінанси, банківська справа та страхування Менеджмент Комп’ютерна інженерія

Глобалізація міжнародних економічних та фінансових зв'язків, формування інформаційного суспільства, в якому знання і соціальна відповідальність стають головними чинниками життєдіяльності людини як творчого працівника, споживача і члена суспільства, зумовлюють потребу у висококваліфікованих спеціалістах фінансово-економічного напряму.

Забезпечення майбутнього держави в нових ринкових умовах ставить нові вимоги до підготовки фахівців економічного профілю, що є можливим за умови вивчення студентами специфіки системи фінансування та оподаткування.

Мотивація для обрання професії економічного напряму підготовки визначається наступним:

- немає жодної сфери діяльності, де б не використовувалися знання економічного напряму;

- професія данного спрямування є однією з високооплачуваних і престижних;

- знання економічних дисциплін дозволяє працювати в різних галузях економіки;

- це один з найцікавіших та актуальних видів діяльності;

- існують реальні перспективи майбутньої наукової діяльності.

Навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за такими спеціальностями:

«Фінанси і кредит»;

«Організація виробництва»;

«Бухгалтерський облік».

«Обслуговування комп'ютерних систем і мереж».

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра студенти здобувають, навчаючись за напрямом підготовки «Фінанси і кредит».

Для підготовки фахівців у інституті створено за вимогами часу:

- кабінет інформаційних систем і технологій у обліку та фінансах,

- лабораторія «Навчальна бухгалтерія»,

- індивідуальні робочі місця,

- програма «1С: Підприємтво»,

- контролюючі програми,

- програми для візуалізації,

- електронна читальна зала,

- електронні підручники.


Назад к содержанию | Назад к главному меню
Статистика