Офіційний сайт Глухівського коледжу СНАУ

Пошук

Перейти к содержанию

Главное меню:


БЕБС

Навчальна робота > Організація освітнього процесу > Cпеціальності

Галузь знань 0601 "Будівництво та архітектура"
Спеціальність 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"


Кваліфікація - технік-будівельник
Первинні посади, які може обіймати технік-будівельник:

" Майстер на будівельному майданчику;
" Бригадир будівельної бригади;
" Нормувальник;
" Проектувальник;
" Фахівець з визначення вартості будівництва;
" Геодезист;
" Менеджер по постачанню будівельних матеріалів;
" Технічний наглядач;
" Технік планового, економічного відділів будівельної організації.

Протягом навчання студенти вивчають:

- Історію України;
- Українську мова (за професійним спрямуванням);
- Культурологію;
- Основи філософських знань;
- Економічну теорію;
- Основи правознавства;
- Соціологію;
- Іноземну мову (за професійним спрямуванням);
- Вищу математику;
- Фізику;
- Хімію;
- Теоретичну механіку;
- Опір матеріалів;
- Основи комп'ютерних технологій;
- Основи екології;
- Безпеку життєдіяльності;
- Основи охорони праці;
- Основи підприємницької і управлінської діяльності;
- Вступ до спеціальності;
- Будівельну механіку;
- Будівельне матеріалознавство;
- Метрологію і стандартизацію;
- Будівельні конструкції;
- Основи розрахунку будівельних конструкцій;
- Інженерну геодезію;
- Інженерне креслення;
- Санітарно-технічне обладнання;
- Економіку будівництва;
- Будівельні техніку;
- Електротехніку в будівництві;
- Основи систем автоматизованого проектування;
- Технологію і організацію будівельного виробництва;
- Ціноутворення в будівництві;
- Реконструкцію та експлуатацію будівель і споруд;
- Сільськогосподарські будівлі та споруди;
- Технічну експертизу будівель та споруд;
- Інженерну геологію;
- Обчислювальну техніку і програмування;
- Технічну механіку рідини і газу;
- Сімейно-побутову культуру;
- Етику ділового спілкування;
- Конструкції з дерева та пластмас;
- Будівництво фермерських господарств;
- Дослідження будівельних конструкцій на ЕОМ.


Назад к содержанию | Назад к главному меню
Статистика