Офіційний сайт Глухівського коледжу СНАУ

Пошук

Перейти к содержанию

Главное меню:


БЕБС б

Навчальна робота > Організація освітнього процесу > Cпеціальності

Галузь знань 0601 "Будівництво та архітектура"
Напрям підготовки 6.060101 "Будівництво"

Кваліфікація - бакалавр з будівництва
Первинні посади, які може обіймати фахівець:

" Виконроб;
" Інженер з охорони праці;
" Інженер з оплати праці;
" Проектувальник;
" Кошторисник;
" Інженер економічного, планового відділів;
" Менеджер по постачанню будівельних матеріалів;
" Інженер-експерт;
" Фахівець з оцінки нерухомості;
" Інженер-геодезист.

Протягом навчання студенти вивчають:

- Історію України;
- Українську мова (за професійним спрямуванням);
- Культурологію;
- Філософію;
- Психологію;
- Економічну теорію;
- Політологію;
- Правознавство;
- Соціологію;
- Основи маркетингу, біржової та банківської діяльності;
- Іноземну мову (за професійним спрямуванням);
- Вищу математику;
- Фізику;
- Хімію;
- Теоретичну механіку;
- Обчислювальну техніку і програмування;
- Вступ до системного аналізу;
- Основи екології;
- Безпеку життєдіяльності;
- Охорону праці;
- Вступ до будівельної справи;
- Технічну механіку рідини і газу;
- Опір матеріалів;
- Будівельну механіку;
- Будівельне матеріалознавство;
- Інженерну графіку;
- Метрологію і стандартизацію;
- Інженерну геодезію;
- Інженерну геологію;
- Архітектуру будівель і споруд;
- Планування міст і транспорт;
- Будівельні конструкції;
- Будівельні техніку;
- Технологію будівельного виробництва;
- Організацію будівництва;
- Економіку будівництва;
- Виробничу базу будівництва;
- Електротехніку в будівництві;
- Водопостачання і водовідведення;
- Теплогазопостачання і вентиляція;
- Зведення і монтаж будівель і споруд;
- Металеві конструкції;
- Залізобетонні та кам'яні конструкції;
- Механіку ґрунтів, основ і фундаментів;
- Метали і зварювання у будівництві;
- Меліоративні та гідротехнічні споруди;
- Конструкції із дерева і пластмас;
- Транспорт і шляхи сполучень;
- Архітектуру виробничих будівель і споруд;
- Інженерні вишукування;
- Дослідження будівельних конструкцій на ЕОМ;
- Чисельні методи розв'язування задач на ПЕОМ;
- Основи підприємництва і агробізнесу;
- Методологію наукових досліджень та математичне моделювання;
- Технологію робіт при реконструкції;
- Кошторисну справу в будівництві;
- Основи психології та педагогіки.


Назад к содержанию | Назад к главному меню
Статистика