Офіційний сайт Глухівського коледжу СНАУ

Пошук

Перейти к содержанию

Главное меню:


Відділення будівництва та дорожньо-транспортних технологій

Відділення коледжу

Історія третього за ліком відділення розпочиналася в досить далекому для нинішнього покоління 1971 році. Це був суперечливий період нашої історії: тотальне панування комуністичної ідеології і разом з тим масове будівництво об’єктів житлового, господарського, громадського, культурного призначення. Будували в той час і на селі. Розгортання масового будівництва вимагало розширення та вдосконалення підготовки фахівців відповідного напрямку.
Глухівський технікум оперативно відреагував на всі ці зміни в економічному житті країни, відкривши в 1971 році на той час нове будівельне відділення.
На момент відкриття відділення, яке тоді носило назву „Відділення промислового та цивільного будівництва”, матеріально-технічна база бажала бути кращою, заняття проводилися у дві та, навіть, три зміни. Для навчання використовувалися єдиний корпус №1, побудований ще до відкриття в 1899 році М.А. Терещенком ремісничого училища, та частина приміщень єдиного на той час гуртожитку.
Все це вимагало негайного розвитку матеріально-технічної бази закладу та відділення. Тому в першій половині 70-х років територія технікуму нагадувала будівельний майданчик: зводилися приміщення навчально-лабораторного та громадського корпусів, гуртожитків, гаражів, майстерень, цехів та інших приміщень. Глибоко символічно, що час появи новобудов співпав з відкриттям будівельного відділення. На всіх об’єктах, які будувалися в технікумі, працювали викладачі та студенти відділення, проходили практичну підготовку, готувалися до майбутньої трудової діяльності. Таким символічним чином з’явилося третє відділення технікуму.
Першими викладачами, які багато зробили для становлення та розвитку відділення в 70-х – початку 80-х років були: Рябченко П.Г., Конашевич О.Я., Карцев С.Д., Шилова О.І., Стьопкіна Н.Т., Михайленко І.О., Рябая Н.О., Бондаренко І.І., Лата Т.С., Ткаченко В.Ю. та багато інших.
Перший випуск фахівців-будівельників у 1975 році став справжнім святом для закладу, переконливо показав правильність вибору напрямку навчання.


Традиції, розпочаті в 70-х роках, продовжуються і сьогодні, на початку XXIстоліття. Приємно, що ця давня, мирна, така потрібна людям спеціальність переживає період своєрідного Ренесансу, до неї немовби прийшло друге дихання. Ринок праці в Україні потребує кваліфікованих будівельників, що у свою чергу позитивно впливає на ринок освітніх послуг. Конкурс на відділенні протягом 3-х останніх років є одним із найбільших у коледжі.


Викладацький колектив відділення завжди знаходиться у творчому пошуці, працює над вдосконаленням методик викладання навчальних дисциплін, підвищенням якості підготовки фахівців.
Викладачі відділення систематично підвищують свій науковий та методичний рівень. На відділенні працюють: викладачі вищої категорії – Благодаренко В.М., Крачок Ю.О., першої – Васіна С.Г., Поцелуєва А.А., талановиті викладачі молодшого покоління – Бірюк В.А., Петрушов С.С., Ананьєва Н.В.
Як і в 70-ті роки, так і сьогодні неможливо уявити проведення будь-яких будівельних робіт у коледжі без активної участі викладачів та студентів будівельного відділення.
Сьогоднішній контингент студентів на відділенні становить 200 осіб.
Під час навчання вони отримують ґрунтовні знання з різноманітних дисциплін, виконують курсові та дипломні проекти з використанням сучасної оргтехніки. Доброю традицією на відділенні є виконання дипломних проектів на замовлення реальних суб’єктів господарювання та їх захист безпосередню на виробництві.
Студенти відділення отримують і робітничі професії муляра, маляра, штукатура, лицювальника-плиточника, оператора комп’ютерного набору.
Випускники відділення – техніки-будівельники працюють у будівельних організаціях різних форм власності на посадах:


  • інженера;
  • виконавця робіт;
  • майстра;
  • нормувальника;
  • техніка маркетингової служби;
  • оператора комп’ютерного набору;
  • в проектних організаціях – спеціалістом по розробці проектів на будівництво, в інших підприємствах, організаціях, які ведуть будівництво будівель і споруд або ремонт та реконструкцію приміщень.


Відділення пишається своїми випускниками, яких за час існування відділення було підготовлено більше 2,5 тисяч чоловік. Корчигін М.М. – Заслужений будівельник Росії; Литвиненко А.В. – директор Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського НАУ; Козіонний А.І. – заступник голови Департаменту архітектури м. Нью-Йорк; Пугач В.М. – начальник підприємства „Шляхбуд” м. Шостка.Назад к содержанию | Назад к главному меню
Статистика